Konkurs na projekt logo i hasło promocyjne Gminy Krokowa

o Dębkach, z Dębek i wokół Dębek...

Moderator: bobo2206

Konkurs na projekt logo i hasło promocyjne Gminy Krokowa

Postautor: Mieszkaniec Krokowej » wt cze 09, 2009 6:44 pm

IV. Warunki uczestnictwa
1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
a) zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia,
b) złożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości autorskich praw majątkowych do projektu graficznego logo i hasła w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.), promujących Gminę Krokowa oraz w przypadku osób fizycznych wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na projekt graficzny logo i hasła promocyjnego Gminy Krokowa,
c) w przypadku osób niepełnoletnich w ich imieniu oświadczenie, o którym mowa w pkt. b, podpisują przedstawiciele ustawowi.

2. Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo i hasło promocyjne stają się własnością Organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać i wprowadzać zmiany oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o zwycięzcy konkursu oraz umieszczanie ich w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz w mediach i internecie.

VI. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace konkursowe wraz z oświadczeniem należy składać w siedzibie Organizatora tj. Sekretariat Urządu Gminy Krokowa 84-110 Krokowa, ul. Szkolna 2, lub przesyłać pocztą na adres Organizatora w terminie do 20 czerwca 2009r. do godz. 13.00. (uwaga: liczy się data wpływu prac konkursowych do urzędu)
2. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej nie będą podlegały ocenie Komisji.
VII. Zasady przyznawania nagród
1. Wyboru laureata/laureatów konkursu na projekt graficzny logo i hasło promocyjne Gminy Krokowa dokonuje Komisja powołana przez Wójta Gminy Krokowa.
2. Komisja dokonuje oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami, o których mowa w pkt. 2, 3 i 4 rozdz. III Regulaminu konkursu.
3. Decyzja komisji o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Komisja przyzna nagrody rzeczowe o równowartości ok.:
a. logo promocyjne; 2000 zł brutto.
b. hasło promocyjne -1000 zł. brutto.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
6. Z przebiegu konkursu Komisja sporządza protokół.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Planowana data ogłoszenia wyników 6 lipca 2009 r.
2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa: w w w . krokowa . pl
3. O terminie i miejscu wręczenia nagród zwycięzca /zwycięzcy zostanie poinformowany odrębnie.
Mieszkaniec Krokowej
 

LOGO i HASŁO

Postautor: Dla Wójta Gminy Krokowa » pt cze 19, 2009 7:53 pm

PROPONUJĘ - LOGO i HASŁO PROMOCYJNE Gminy Krokowa
1. Hasło to "GMINA BEZPRAWIA" a logo to "VIDEO na DYNAMO"
Jaka Gmina - takie Logo i Hasło
Dla Wójta Gminy Krokowa
 

O wymianie dowodów w Krokowej wie już cała Polska.

Postautor: Krokowianin » pn lis 09, 2009 3:02 pm

Urzędników z Krokowej wyśmiali w Teleexpressie.
Krokowa wraca do ogólnopolskich mediów. I znowu za sprawą zamieszania w urzędzie. Tym razem jednak nie za sprawą kłótni o to, kto ma rządzić gminą. Poszło o to, że gmina swoim petentom, którzy wyrabiają dowody osobiste wysyła notki o dość specyficznej treści.
- Piszemy, by zabrać ze sobą stary dowód, jak chcą tego przepisy - mówi wójt Henryk Doering.

Takie zawiadomienia dostają dorośli, którzy dokument wymieniają, bo np. zmienił im się adres zamieszkania, ale też 18-latkowie. A ci przecież żadnego dowodu na czas ferii nie mają - wytknęli urzędnikom redaktorzy z telewizyjnego "Teleexpressu". I zapytali, co młody człowiek ma przynieść urzędnikowi?

- Nie ma się z czego się śmiać, bo sprawa jest banalnie prosta - komentuje wójt. - Masz dowód, to go przynosisz, urzędnicy ucinają róg i dostajesz nowy plastik. Nie masz dowodu, to idziesz bez niego. I po sprawie.

Samorządowcy informację o medialnym zamieszaniu przyjęli z humorem.

- Jak mówi powiedzenie: nieważne jak o tobie mówią, ważne żeby w ogóle mówili - podsumował Marek Tylicki, przewodniczący Rady Gminy. Samorządowcy zaproponowali by dodać przypis, który rozwieje wątpliwości na czas ferii mówi Daniela Korthals.

Do warszawskiej redakcji trafi pismo z Krokowej. Wójt napisze, że wg niego notka jest dobrze napisana. Trzeba tylko ze zrozumieniem wczytać się w treść.
Krokowianin
 


Wróć do CIEKAWOSTKI

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron