ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE w KROKOWEJ

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE w KROKOWEJ

Postautor: UŻYTKOWNIK tego forum » wt maja 12, 2009 9:53 am

Co się zmieniło w nowotworzonym STUDIUM UWARUNKOWAŃ i ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROKOWA w stosunku do 2003 r.
Znowu nic - podzielone grunty - za władzy Plocke - nadal nie są ujęte i w tym studium.
Kochani składać wnioski do Wójta GMINY KROKOWA o ujęcie waszych terenów ( działek ) w to STUDIUM.
WSZYSKO odbywa się poza WASZYMI plecami.
CIEKAWE CZY ZNOWU ZABLOKUJA TO FORUM
UŻYTKOWNIK tego forum
 

Postautor: Fala » wt maja 12, 2009 6:14 pm

Co się zmieniło? Troszkę złagodniało, mniej agresywne w stosunku do poprzedniego, mniej napastliwe na nas działkowiczów. Ma dużo sprzeczności i brak konsekwencji. Za dużo "chciejstwa" i "prawdopodobieństwa". Kto to pisał? Czy planiści biorą pieniądze za poezję?
Fala
 

Studium

Postautor: Andrzej - Stalowa Wola » pt maja 15, 2009 9:16 am

Czy macie jakąś informację o tym nowotworzonym Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa jakie jest tworzone od 31 marca 2006 r.
Czy władze Gminy Krokowa uchwalą Studium i obejmie ono tereny podzielone na działki
Cieszę się, że wreszcie ruszyło znowu to martwe forum. Szkoda, że władze Gminne - V-Wójt Białk jak i sołys Obszyński nie włączają sie na tym forum z bieżącymi informacjami.
Andrzej - Stalowa Wola
 

A co ze Studium uwarunkowań i zagospodarowania Gminy Krokowa

Postautor: Działkowicze z Dębek » pn maja 18, 2009 8:36 am

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 maja 2009 r. zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby fizyczne i prawne mogą wnosić uwagi do projektu. Uwagi należy skłdać na piśmie do Wójta Gminy Krokowa do 2 lipca 2009 r.
Jak widać uchwalane STUDIUM uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa, które jest realizowane od 31 marca 2006 r. - czyli już przez 3 lata nie nabrało rozruchu.
Co się zmieniło w tym STUDIUM - NIC - niestety nic.
Wielka potężna szachownica w terenach nadmorskich - jest wielką machloją organów gminy - NIE WIERZYCIE.
SPRAWDZCIE w dniu 29 maja 2009 r. - na Sesji Rady Gminy i zapytacie się co zrobił Doerin i Białk:
1. W zagospodarowaniu przestrzennym
2. Ile wpłynęło wniosków do studium i ile zostało w nim ujętych z terenów nadmorskich, które zostały wydzielone z podziału z początku lat 90-tych.
3. Co zostało uęte w Studium z publicznej dyskusji ze stycznia 2009 r. - pewnie znowu nic. Papiery-wnioski ludzi leżą a władze gminne śpią.
4. Ile jest złożonych wniosków o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego dla terenów, gdzie nie ma planów zagospodarowania przestrzennego - z terenów podzielonych z pocztku lat 90-tych.
5. Jaki jest najdłużej realizowany wniosek o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania dla terenu bez planu miejscowego -
6. Ile decyzji Wojta Gminy Krokowa został uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwołwcze w Gdańsku - ??????
7. Co w tym temacie zrobił i zrobiła RADA GMINY KROKOWA -
8. Kto kontroluje Wójtów Gminy Krokowej - czy Wójtowie sterują Radą Gminy.
Wystarczy wejść na b i p . k r o k o w a -
a/ - Zobaczyć Sesje Rady Gminy i zobaczyć - jakie są stare informacje dla społeczeństwa - które powinny być na bierząco.
b/ - Wejść w Przetargi i Ogłoszenia - i zobaczyć - najważniejsze informacje
- poszukiwanie spadkobierców - czy jest grunt do zawładnięcia
- sprzedaże gruntów gminnych - na swoje pensje
A co dla ludzi - żadnych informacji - bo po co
Działkowicze z Dębek
 

Ale granda.

Postautor: Andrzej - Stalowa Wola » wt maja 19, 2009 8:33 pm

A widzieliście jak zginęły protokoły z Sesji Rady Gminy - czerwcowej i sierpniowej 2008 r. na b i p . k r o k o w a > w V kadencji. Ciekawe dlaczego akurat te protokoły.
Tak działają władze Gminy Krokowa.
Obserwuję - to forum co się dzieje w zagospodarowaniu przestrzennym i Studium
Panowie
Wócie Gminy Krokowa - Doering
V-ce Wócie gminy Krokowa - Biał
Obszyńki Krzysztofie - sołysie Dębek
DO ROBOTY - nie spać, bo Was następne wybory zastaną - a Studium nie było i mima.
Andrzej - Stalowa Wola
 

Zagospodarowanie

Postautor: Wyrok - Karwieńskie Błota » wt maja 26, 2009 9:54 am

II SA/Gd 11/08 - Postanowienie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Jędrkowiak Sędziowie: Sędzia WSA Jolanta Górska (spr.) Sędzia NSA Andrzej Przybielski Protokolant Sekretarz Sądowy Małgorzata Kuba po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2008 r. sprawy ze skargi Z. O. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 8 listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego
1. uchyla zaskarżoną decyzję z dnia 8 listopada 2007 r ( Woj. Insp. Nadz. Bud.) oraz poprzedzającą ją decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 23 maja 2007 r., nr [...],
2. określa, że decyzje wymienione w punkcie pierwszym wyroku nie mogą być wykonane. – wstrzymanie – uchylenie obu decyzji

Rozpoznając skargę, Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie P 37/06 orzekł, że art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. b i art. 48 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665 i Nr 127, poz. 880 ), w częściach obejmujących wyrażenie "w dniu wszczęcia postępowania", są niezgodne z wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą sprawiedliwości społecznej oraz z art. 32 ust. 1 Konstytucji
W chwili obecnej, na skutek wydanego przez Trybunał wyroku, istnieje możliwość legalizacji dokonanej samowoli w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy wydaną już po wszczęciu postępowania.
Wyrok - Karwieńskie Błota
 

Zagospodarowanie przestrzenne w Krokowej

Postautor: Działkowicz » pn cze 01, 2009 1:00 pm

DZIAŁKOWICZE SKŁADAĆ WNIOSKI do WÓJTA GMINY KROKOWEJ
Jak widać - z tych wpisów - nareszcie można się dowiedzieć jakie draństwa GMINY KROKOWA popełniała.
Wnioski nasuwają się same, że trzeba składać wnioski o warunki zabudowy i zagospodarowania do Wójta Gminy Krokowa - aby wreszcie coś ruszyło na tych naszych działkach.
Jak widać są już wyroki - na drani z nadzoru budowlanego - a zwłaszcza po Wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Nic nie będziemy mieli jak nie będziemy składać wniosków - aby ruszyć z zagospodarowaniem naszych działek.
Dość długo już leżą odłogiem - jak widać już kończy się władza urzędasów i kłamców gminnych.[/list]
Działkowicz
 

Wyrok na Wojewódzki Nadzór Budowlany

Postautor: Ale i jest taki wyrok » pn cze 01, 2009 1:07 pm

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2007 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej D. M. i D. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2006 r. sygn. akt II SA/Gd 418/05 w sprawie ze skargi D. M. i D. M. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. z dnia [...] marca 2005 r., nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki
1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku,
2. zasądza od [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. na rzecz D. i D. M. kwotę 600 (słownie: sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.
Ale i jest taki wyrok
 

Zagospodarowanie przestrzenne w Krokowej

Postautor: Trochę - prawdy » wt cze 02, 2009 9:43 pm

Ja też złożyłam wniosek i ciąle mam pod górę w tej Gminie. Ale po moim odwołaniu - Samorząowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku uchyliło mam decyzję Wójta Gminy Krokowej - Doeringa.
Ciekawe jaki teraz cyrki wymyślą w tej Gminie.
Podobają mi się te wpisy o zagospodarowaniu przestrzennym - trochę wreszcie wiedzy rzetelnej.
Trochę - prawdy
 

WYROK SKO w Gdańsku

Postautor: Kaszub01 » śr cze 03, 2009 8:55 pm

Proszę sobie przeczytać wyrok SKO w Gdańsku z dnia 15 maja 2009r
Sygn.akt 449/09 .Sąd zakwestionował wszystkie postanowienia
wójta Krokowy (czytaj urzędników ) dotyczące wydania warunków zabudowy na działki leżące blisko nowo sprzedawanych działek.
Z orzeczenia wynika jasno że urzędnicy nie mają pojęcia co wypisują w odmowie wydania warunków zabudowy lub ma na nich taki wpływ
wójt Dering lub vice wójt Białk.
Kaszub01
Zaawansowany Forumowicz
Zaawansowany Forumowicz
 
Posty: 24
Rejestracja: pn lut 25, 2008 9:24 pm

Zagospodarowanie przestrzenne w Krokowej

Postautor: Jarosław » czw cze 04, 2009 2:18 pm

Bardzo dobre są te dane które państwa publikujecie na tym forum.
Czytam i dowiaduję się o wielu ciekawych zagadnieniach.
Posiadam działkę w Dękach - i szlak mnie trafia jak ciągle słyszę w gminie, że nie mogę pobudować domku rekreacyjnego pod kątem wypoczynku.
Czy władze Gminy Krokowa nie widzą - że z Krokowej robią zacofaną wiochę.
Proszę WAS OBYWATELE - o następne wieści, ale także o konkretne wieści.
Jarosław
 

Zagospodarowanie przestrzenne w Krokowej

Postautor: Andrzej - Stalowa Wola » sob cze 06, 2009 8:40 am

Jeżeli coś chcecie dokonać w zagospodarowaniu przestrzennym to niestety sami musicie wziąć to w swoje ręce.
GMINA KROKOWA - niestety Wam nie pomorze - jak sami nie będziecie działać - czyli wymuszać działanie gminy na waszą rzecz.
Po to są Sesje Rady Gminy, Przewodniczący Rady Gminy Krokowa. jak i teraz można złożyć swoje uwagi i zastrzeżenia do Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krokowa - gdzie znowu tereny te nie zostały ujęte a podziały są wykonane.
To jest klasyczny przykład zaniedbania gmuny Krokowa jak i Wójtów Doeringa i Białka, któzy pilnują tylko swoich interesów - PENSJONATÓW -
Nie wierzycie sprawdzcie - na tych forach - jak sami siebie chwalą.
A dlaczego nie chwalą się co zrobili dla tej gminy w zagospodarowaniu przestrzennym.
SZUKAŁEM i ZNALAZŁEM
Nawet nie pochwalili się jak wprowadzają miejscowe plany zagospodarowania na swoje tereny - NIE WIERZYCIE - spójrzcie na tej link jak poprzez agencje nieruchomości handluje się określonymi gruntami.
Zobacz na Allegro > Nieruchomości > działki > Dębki - tak się robi kasiorkę
Andrzej - Stalowa Wola
 

Zagospodarowanie przestrzenne w Krokowej

Postautor: Andrzej - Stalowa Wola » sob cze 06, 2009 7:33 pm

Za rezerwację gruntu należy się odszkodowanie
Autor: ŁUKASZ SOBIECH
Źródło: Gazeta Prawna Nr 159/2007 z dnia 17 sierpnia 2007
- Rezerwacja terenów pod inwestycje publiczne jest niezgodna z prawem europejskim
- Poszkodowani właściciele mogą starać się o odszkodowanie od gminy za niemożność korzystania ze swojej nieruchomości
- Większości gmin nie stać na wypłatę odszkodowań właścicielom nieruchomości
Jak dochodzić odszkodowania za rezerwację gruntu
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok, który umożliwia właścicielom gruntów zarezerwowanych przez gminy pod inwestycje dochodzenie odszkodowań za ograniczenie możliwości korzystania z własności (sprawa Jerzego Rosińskiego, sygn. akt 17373/02). Jest to już drugie takie orzeczenie, pierwsze zapadło w ubiegłym roku (sprawa małżeństwa Skibińskich, sygn. akt 52589/99).

# Odszkodowania zrujnują gminy. #
Według Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka właściciele gruntów nie muszą już składać pozwów w Strasburgu. Mogą walczyć o odszkodowanie przed polskimi sądami cywilnymi. Wielu gminom z tego tytułu grozi katastrofa finansowa.
- Teraz sądy będą miały podstawę do wydawania orzeczeń w tego typu sprawach. Wymiar sprawiedliwości ma obowiązek stosować Europejską Konwencję Praw Człowieka. Dwa ostatnie wyroki są wskazówką, w jaki sposób rozstrzygać podobne zagadnienia - wyjaśnia prof. Hubert Izdebski z Uniwersytetu Warszawskiego.
Andrzej - Stalowa Wola
 

Zagospodarowanie przestrzenne w Krokowej

Postautor: Jarosław » sob cze 06, 2009 7:55 pm

20 grudnia 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim dotyczące decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. b i art. 48 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w częściach obejmujących wyrażenie "w dniu wszczęcia postępowania", są niezgodne z wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadą sprawiedliwości społecznej oraz z art. 32 ust. 1 Konstytucji. W pozostałym zakresie ze względu na zbędność wydania orzeczenia Trybunał umorzył postępowanie.
Pytanie sądu dotyczyło rozpoczęcia robót budowlanych bez pozwolenia na budowę na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Do legalizacji samowoli konieczne jest wtedy przedstawienie przez inwestora ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy. W większości przypadków inwestorzy nie dysponują taką decyzją, co uniemożliwia legalizację. Tymczasem inwestor, który dopuścił się samowoli na terenach, gdzie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego ma możliwość uzyskania zaświadczenia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami planu. Takie zróżnicowanie prawne sprawców samowoli - według obowiązywania na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania - pozbawione jest racjonalnego uzasadnienia. Inwestor - sprawca samowoli nie ma bowiem żadnego wpływu na to, czy na danym terenie obowiązuje miejscowy plan czy też nie. Zdaniem Trybunału zróżnicowanie położenia prawnego inwestorów spowodowane przyczynami od nich niezależnymi, narusza zasady sprawiedliwości społecznej i równości wobec prawa, podważa też racjonalność działania prawodawcy. W procesie legalizacji samowoli decydujące znaczenie powinno mieć udowodnienie, że samowolnie wybudowany obiekt swym istnieniem nie narusza przepisów prawa, w tym przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marek Mazurkiewicz, a sprawozdawcą był sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.
Jarosław
 

Zagospodarowanie przestrzenne

Postautor: PLOCKE - interpelacja » sob cze 06, 2009 8:00 pm

Interpelacja nr 1578 do ministra środowiska w sprawie potrzeby działań ochronnych na obszarze parków krajobrazowych i ich otulin.
Rozwój społeczno-gospodarczy pociąga za sobą intensyfikację procesów przekształcania cennych krajobrazowo obszarów w naszym kraju. Coraz ważniejsza staje się potrzeba skutecznego prowadzenia działań ochronnych na tych terenach. Tymczasem narzędzia prowadzenia skutecznej polityki ochronnej nie nadążają za potrzebami w tym zakresie. Z jednej strony Polska ratyfikowała Europejską Konwencję Krajobrazową sporządzoną we Florencji dnia 20 października 2000 r., z drugiej strony pojawiły się zasadnicze trudności w prowadzeniu bieżącej polityki ochronnej w powszechnie obowiązujących procedurach planistycznych.
Do niedawna względnie skutecznym narzędziem były rozporządzenia wojewody z zawartymi w nich zasadami prowadzenia gospodarki przestrzennej. Obecnie wskutek braku wielu planów ochrony parków krajobrazowych oraz wskutek prób negowania ważności rozporządzeń wojewody sytuacja uległa pogorszeniu.
Szczególnie poważnym zagrożeniem wydaje się być tendencja do rozpraszania znacznej ilości zabudowy, często na działkach o małej powierzchni. Tymczasem obowiązujące przez wiele lat rozporządzenia wojewodów skutecznie się przeciwstawiały, zakazując powstawania nowej zabudowy poza zwartą zabudową istniejących miejscowości. Te z kolei w pierwszej kolejności zaopatrywano w plany miejscowe. W ten sposób udawało się zapobiegać powstawaniu rozproszonej, chaotycznej, drogiej, a przede wszystkim degradującej najcenniejsze krajobrazy zabudowie.
Z urzędów wojewódzkich nadchodzą ostatnio sygnały o nieskutecznych działaniach urzędników, którzy odmawiając uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy dla projektowanej zabudowy rozproszonej, narażają się, iż poniosą klęskę po odwołaniu inwestorów do Ministra środowiska.
Na obszarach o braku planów ochrony lub braku znowelizowanych rozporządzeń wojewody celowe wydaje się więc albo:
- podtrzymanie ważności dotychczasowych rozporządzeń wojewody (do czasu opracowania planów ochrony bądź aktualizacji rozporządzeń) albo
- przyjęcie jednolitej wykładni, iż nie dopuszcza się zabudowy rozproszonej poza istniejącymi lub projektowanymi miejscowościami.
W związku z tym zapytuję: Jakie działania zamierza podjąć Pan Minister, aby zlikwidować opisane niebezpieczeństwo utraty wartości najcenniejszych obszarów parków krajobrazowych i ich otulin, w szczególności na terenach nadmorskich?
Z poważaniem Poseł Kazimierz Plocke Warszawa, dnia 2 marca 2006 r.
PLOCKE - interpelacja
 

Zagospodarowanie przestrzenne

Postautor: Odpowiedź MINISTRA » sob cze 06, 2009 8:02 pm

Odpowiedź ministra środowiska w sprawie potrzeby działań ochronnych na obszarze parków krajobrazowych i ich otulin - na interpelację nr 1578 – Plockego.
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację poselską pana Kazimierza Plocke, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przesłaną przy piśmie znak: SPS- 023 - 1578 z dnia 17 marca 2006 roku, w sprawie potrzeby działań ochronnych na obszarze parków krajobrazowych i ich otulin, uprzejmie informuję, co następuje.
Skuteczna ochrona przyrody na obszarach parków krajobrazowych, o której Pan Poseł wspomina w interpelacji, jest problemem złożonym w kontekście coraz większego rozwoju gospodarczego. Art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) mówi, iż grunty rolne i leśne oraz inne nieruchomości znajdujące się w granicach parków krajobrazowych pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu. Implikuje to konieczność kompromisu pomiędzy potrzebami ochrony przyrody a licznymi formami gospodarowania, w tym zabudowy przestrzennej. Podstawowym dokumentem godzącym powyższe cele i zapewniającym skuteczną ochronę przyrody na terenach parków krajobrazowych jest plan ochrony. Pragnę jednocześnie wyjaśnić, iż zakazy obowiązujące na terenie parków krajobrazowych są określane w rozporządzeniach w sprawie utworzenia parków. W planach ochrony zawarte są jedynie ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin czy też miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 6 ustawy o ochronie przyrody. Wojewodowie działający na mocy art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) mają obowiązek uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy. Również zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy o ochronie przyrody projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin czy też miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wymagają w części dotyczącej parków krajobrazowych i ich otulin uzgodnienia z właściwym miejscowo wojewodą. W związku z powyższymi kompetencjami wojewodowie mogą decydować o kierunkach i strategiach zabudowy przestrzennej, w tym też zabudowy rozproszonej, o której Pan Poseł wspomina w interpelacji.
Jestem zdania, iż wysoka jakość sporządzanych planów ochrony wraz ze wszelkimi niezbędnymi ustaleniami do kierunków zagospodarowania przestrzennego jest w zupełności wystarczającym narzędziem dla skutecznej ochrony przyrody na terenie parków krajobrazowych. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zabytków, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794) zawiera wystarczająco szczegółowy zakres prac na potrzeby sporządzania projektu planu ochrony. Implikuje to z kolei wysoki standard planów ochrony będący jednocześnie odzwierciedleniem obecnych wysokich wymagań stawianych ochronie krajobrazów europejskich w ratyfikowanej przez Polskę w 2004 roku Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.
W kwestii ważności planów ochrony dla parków krajobrazowych informuję, iż plany ochrony ustanowione przed dniem 2 lutego 2001 roku utraciły ważność po wejściu w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2000 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 21). Zgodnie z zapisem art. 154 ust. 1 obowiązującej ustawy o ochronie przyrody plany ochrony ustanowione w okresie od 2 lutego 2001 roku do dnia wejścia w życie ustawy, to jest 1 maja 2004 roku, stają się planami ochrony w rozumieniu niniejszej ustawy. Tak więc ustawa ta nie anulowała planów ochrony zatwierdzonych rozporządzeniami wojewodów po wejściu w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2000 roku. W wielu parkach krajobrazowych trwają obecnie intensywne prace nad sporządzaniem planów ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Uprzejmie informuję, iż wszelkie kwestie sporne wymagające rozstrzygnięć organu drugiej instancji, a więc Ministra Środowiska, są gruntownie analizowane i rozpatrywane zgodnie z obowiązującym prawem. Dotyczy to również, między innymi, rozpatrywanych odwołań inwestorów w sprawie uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy.
Z poważaniem Minister Jan Szyszko Warszawa, dnia 31 marca 2006 r.
Odpowiedź MINISTRA
 

Trochę prawa

Postautor: WSA o warunkach zabudowy » sob cze 06, 2009 8:18 pm

WSA o warunkach zabudowy ( sygn. akt II SA/BK 501/06). - po 12 miesiącach organ musi wydać decyzję - czyli "WÓJT"

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku orzekł, że organ ma obowiązek podjąć postępowanie i wydać decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy, jeżeli w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu lub jego zmiany.
Celem tej restrykcyjnej regulacji jest zdyscyplinowanie organów do sprawnego prowadzenia prac planistycznych oraz ochrona interesu wnioskodawcy przed przewlekłością działań administracji. ( sygn. akt II SA/BK 501/06).

Źródło: Gazeta Prawna Nr 102, 28 maja 2007r.
WSA o warunkach zabudowy
 

Zagospodarowanie przestrzenne w Krokowej

Postautor: A jednak ciekawostka. » pn cze 08, 2009 10:48 pm

Myślałem, że jak przyjadę do Dębek to w piąek 12-ego coś pozałtwiam w gminie Krokowa.
I oto CUD się stał - Zarzązenie NR SOO/357/2009 Wótja Gminy Krokowej w który zarządza się dzień wolny od pracy za 15 sierpnia 2009 r.
Ciekawe czy gmina pracuje dla społeczności - czy społeczność ma pracować na gminę.
Jeszcze wolnego nie było ( 15 sierpnia 2009 ) a już Wójt Gminy daje wolne już w dniu 12 czerwca 2009 r.
A jednak ciekawostka.
Ciekawe jak to może być - niedopracował a już dostał za niedopracowane.
A jednak ciekawostka.
 

Znowu polecieli w balona - jak zawsze

Postautor: Znowu polecieli w balona. » wt cze 09, 2009 6:30 pm

Właśnie jutro 10 czerwca mam jechać do Dębek na działkę. Jak widzę znowu nic nie załatwię w Gminie Krokowa.
Gmina ma służyć ludziom - czy wójt gminy nie widzi potrzeb innych a zwłaszcza tych z poza terenu Krokowej.
Kiedy w tej gminie zacznie coś działać nowmalnie.
Czyżby Rada Gminy Krokowej nie widzi tego rozgardiaszu jaki tam panuje.
Będę wieczorem 10, 11 - święto, 12 - w piątek gmina nie pracuje, sobota wolne od pracy - a więc w niedzielę powrót i znowu nic nie załatwione.
Znowu polecieli w balona.
 

Postautor: Gość » wt cze 09, 2009 7:02 pm

O Dębkach w nowym studiumadmin - niedziela 11 Styczeń 2009

Dokument jest bardzo obszerny (prawie 200 stron) ale ze wstępnej analizy udało się nam wyłowić parę bardzo istotnych informacji dotyczących Dębek, m . in zakłada się:
- dalszą rozbudowę miejscowości pod kątem uzdrowiskowym, turystyki i rekreacji,
- stworzenie nowych przejść na plażę,
- dalszą sztuczną regulację Piaśnicy,
- utwardzenie starej drogi do Zarnowca; oraz stworzenie tam ścieżki rowerowej.
W projekcie niestety nie proponuje się żadnego działania rozwiązującego niezmiernie istotny problem najazdów weekendowych na Dębki i związane z tym parkowanie samochodów na zasadzie, gdzie się da - głównie przy Piaśnicy, gdzie podczas weekendów stoi pół tysiąca aut oraz dantejskie sceny, jakie dzieją się na, zastawionej po obu stronach, drodze głównej.
Cieszy powtarzany wielokrotnie zakaz budowy elektrowni wiatrowych w całej gminie.
Całość wraz z załącznikami jest do pobrania stąd.
Każdy może zabrać głos.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 stycznia 2009r w Urzędzie Gminy Krokowa budynek godz. 11,00 do 15,30
Wszystkie osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Krokowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2009r.

Zapraszamy serdecznie do komentowania projektu oraz do wspólnego szukania rozwiązania, aby Dębki nie udusiły się spalinami.

SKOMENTOWAĆ - te nieaktualne dane prezentowane
Gość
 

Zagospodarowanie przestrzenne w Krokowej

Postautor: Fikcja wobec działkowiczó » wt cze 09, 2009 7:14 pm

Nowy wzór pisma - wtorek 4 Listopad 2008

Zamieszczamy, długo oczekiwany, wzór pisma do urzędu pomorskiego.

Jednakże przed jego ściągnięciem i naniesieniem swoich danych prosimy uważnie przeczytać nasze poniższe rady

Do ściągnięcia przygotowaliśmy kompletne pismo z podaną podstawą prawną oraz przykładową argumentacją. Jednakże są dwie wersje.

Wersja numer 2 jest tylko i wyłącznie dla osób, które posiadają działki w Dębkach. Dlaczego? Ponieważ umieściliśmy w nim jedno zdanie więcej, w którym nadawca pisma zwraca się o uznanie go za stronę w postępowaniu administracyjnym, z uwagi na to, iż ma interes prawny (posiada działkę w Dębkach). Taka osoba będzie miała dostęp do całej dokumentacji, otrzyma decyzję wojewody, będzie mogła się od niej odwoływać bądź składać zażalenie.

Wersja numer 1 jest dla tych pozostałych osób, które działki w Dębkach nie posiadają.

Oczywiście obie wersje są edytowalne. Znaczy to, że każdy może je w dowolny sposób zmieniać i modyfikować, dodawać swoje argumenty (do czego zachęcamy) lub usuwać te, które uzna za nietrafne.

W górnym lewym roku należy dopisać swoje dane, a w prawym miejscowość i datę. Na dole należy się podpisać. Kiedy pismo będzie gotowe należ je wydrukować i (najlepsza droga) nadać na poczcie jako priorytetowy list polecony na podany na piśmie adres urzędu. UWAGA! Pismo należy wysłać przed niedzielą 9 listopada (liczy się data stempla pocztowego). Jednakże radzimy aby nie zostawiać tego na ostatnią chwilę i wysłać je już w piątek.

Zapraszamy do pobierania - TU SĄ GOTOWE PISMA -
Wersja 1 Wersja 2
A DZIAŁOWICZÓW W TEJ GMINIE SIĘ OLEWA - A POD ICH PŁASZCZEM INNI (miejscowi ) SIĘ WYPOWIADAJĄ.
OTO JAKA FIKCJA - A DZIAŁOWICZE OD 15 LAT NIE MOGĄ NA SWOICH DZIAŁACH NIC POSTAWIĆ - ALE TO SIĘ PO TROCHU ZMIENIA.
Fikcja wobec działkowiczó
 

Zagospodarowanie

Postautor: Do Wójta Gminy » sob cze 13, 2009 1:37 pm

Komu Ci działkowicze szkodzą - czy nie widać jakz nich kasy w naszym rejonie przybyba.
Jeżeli mogliby budować te letniskowe obiekty - to i była by praca, kasa, rozwój nie tylko Dębek, Białogóry - ale i Jeldzina, Żarnowca i innych naszych południowych terenów.
A gdzie jest ta nasza Rada Gminy - czy ona nie widzi co się dzieje - jak Wójtowie sobie kasę nabijają. Wystarczy spojrzeć w ich oświadczenia majątkowe.
Do Wójta Gminy
 

Postautor: ? » sob cze 13, 2009 11:18 pm

A w jakim sposób obecne władze przeszkadzają działkowiczom?
?
 

Zagospodarowanie przestrzenne

Postautor: Krokowianin » śr cze 24, 2009 1:50 pm

Wojciech Dettlaff był wiceprzewodniczącym Rady Gminy Krokowa i szefem biura poselskiego wiceministra rolnictwa Kazimierza Plocke.
Wojciech Dettlaff został wybrany nowym starostą powiatu puckiego. Zastąpił Artura Jabłońskiego, który złożył rezygnację ze swojego stanowiska- bo dostałem biznesową propozycję, której nie mogł pogodzić z pracą, nie najlepszy był też stan mojego zdrowia - powiedział nam Jabłoński i dodał, że choć starostą nie będzie, to mandatu radnego nie złoży.
Ostatnie tygodnie włodarz spędził na zwolnieniu lekarskim i urlopie.
MOŻE TERAZ RUSZY ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE w Gminie Krokowa.
Krokowianin
 

Znowu polecieli w balona z tym Studium

Postautor: Aleks - dot. Studium » pn cze 29, 2009 9:11 pm

Znowu polecieli w balona z tym Studium.
W Studium uwarunkowań i zagospodarowania Gminy Krokowa znowu podzielone tereny nie zostały ujęte.
Ludzie dobierzmy się i do D..Y aby ukrócić ich draństwa.
TO ZOSTAŁ SPRAWDZONE I DZIAŁA.
Możemy to zrobić poprzez wskazanie nr rej samochodów jakie w sezonie są zaparkowane ( wczasowiczów, którym nie wystawiają rachunki ) to wówczas im fiskus się dobierze.
Aleks - dot. Studium
 


Wróć do test

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron